top of page

הלכו אך לא נשכחו

זה המקום להגיד תודה לתיקים ששירתו אותנו נאמנה אך לא שרדו את המעבר מקולקציה לקולציה. אנחנו זוכרים אתכם ואת כל מה שעשיתם בשבילנו. לא איבדנו תקווה שאולי נראה אתכם חוזרים בקולקציה הבאה.

bottom of page