lunch.jpg
תיק אוכל

תיק זה תוכנן תוך חשיבה  על האדם העובד. התיק המקרר בצורת קוביה מכיל מספיק מקום להביא את ארוחת הבוקר וארוחת הצהריים, שתייה ואפילו כמה חטיפים לעבודה. כשלא עובדים, התיק מתאים  כדי להביא עד 9 פחיות של שתייה של יחד עם החטיפים המועדפים עליך לחוף הים או לטיול. ניתן ללבוש את רצועת הכתף המתכווננת על פני הגוף, מעבר לכתף, או לקצר לשימוש ככלי ידית.